Previous
Next

Consultes presencials i també online

QUÈ TRACTEM?

Treballem amb nens, adolescents i adults, individualment, en parella o en família amb la intenció d’alleujar i provar de resoldre aquells problemes que no s’han pogut superar amb els recursos personals i socials amb els que compta tota persona i que, sovint, acaben per causar molt de patiment.  Entre ells, els conflictes de relació que generen ansietat, sentiments d’inseguretat, dificultats de comunicació, maneig inadequat  dels impulsos, incapacitat de pensament per preveure les accions, bloquejos, dificultats de relació social, problemes a l’escola, disfuncions a l’àrea de l’alimentació, idees depressives o obsessives…   i d’altres símptomes  que expressen conflictes interns a explorar, pensar i mirar de tractar psicoterapèuticament amb un professional.

Ansietat
Autoestima, inseguretat i confiança
Depressió
Habilitats socials i emocionals
Problemes familiars i de parella
Trastorns obsessius
Problemes de conducta, impulsivitat, agressivitat
Estrés i estrés post traumàtic
Trastorns alimentaris
Trastorns del son
Fòbies
Abusos sexuals i maltractaments
Dolor crònic
Crisis vitals i creixement personal

Psicologia infantil:

Dificultats i desharmonies del desenvolupament
Enuresi i encopresi
Problemes d’aprenentatge
Problemes de conducta
Trastorns adaptatius
Trastorns de la relació i la comunicació
Inhibicions, mutismes, aïllament

 

QUÈ ÉS UNA PSICOTERÀPIA O INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA PSICOANALÍTICA?

La psicoteràpia, o qualsevol intervenció d’inspiració psicodinàmica es basa en el fet que els conflictes inconscients determinen gran part dels símptomes conscients que patim en la vida quotidiana, generant unes ansietats i mecanismes de defensa desadaptats, que acaben dificultant la vida en relació amb nosaltres mateixos i amb els altres, i generant trastorns psicopatològics. Poden aparèixer sentiments de tristesa, inadaptacions a l’escola o a l’entorn laboral, impulsos agressius, desregulació d’emocions que no es poden contenir, sentiments d’incapacitat i baixa autoestima etc. Són moltes les manifestacions clíniques que ens porten a patir innecessàriament i que poden millorar amb un tractament adequat amb professionals qualificats.

És a través del tractament relacional amb el terapeuta on es procura comprendre aquests mecanismes i conflictes que estan per sota de la consciència, per ajudar a elaborar-los adequadament.

En el treball psicoterapèutic, el pacient expressa els seus pensaments, sentiments, sensacions, somnis… a través dels quals juntament amb el terapeuta, investiguen per anar aclarint, interpretant, donant sentit i contenint les emocions que puguin donar lloc a conflictes dolorosos en la vida del pacient, per poc a poc poder anar transformant les formes de viure i reaccionar enfront dels problemes.

Així, es tracta d’una tasca conjunta , relacional, participativa de tots dos, pacient i terapeuta, amb l’objectiu de construir a través de les sessions una experiència terapèutica de confiança que porti a la millora de la vida afectiva.

És un enfocament psicoterapèutic  que no prova de dir al pacient què ha de fer, sinó d’ajudar-lo a pensar i trobar per sí mateix què ha de canviar i com i quan amb el tractament emocional que se li ofereix, respectant rigorosament els seus temps i singularitats.

No hi ha solucions màgiques ni ràpides, tot procés terapèutic seriós implica un esforç emocional necessari per al desenvolupament  mental, que és l’únic que possibilita canvis interns i estables en la persona, i el pacient ha d’estar motivat i disposat per a experimentar-los amb el seu terapeuta, amb l’esperança de millorar la seva vida.

Donada la complexitat dels nostres abordatges professionals, la formació del psicoterapeuta des d’aquesta modalitat teòrica psicodinàmica requereix una amplia i escrupolosa formació técnica que hem rebut, amb el compromís ètic de formació permanent, confidencialitat, supervisió constant i tractament personal per poder assistir de forma més humana, neutral i qualificada possible als pacients que ens consulten.

Al mon que vivim de presses, estrès, necessitats de recompensa inmediata, apareixen també propostes terapèutiques que prometen resultats eficaços i ràpids, cosa que hauria d’alertar a qui consulta, perquè els funcionaments mentals no són simples ni de fácil transformació. Tot i així, sovint, si el conflicte no és massa cronificat, les intervencions breus poden alleugerir molt l’encallament i el patiment de la persona.

 

QUÈ ES PRETÉN?

La finalitat última del tractament és ajudar a la persona a viure millor, provant de generar canvis interns que promoguin la salut mental per adaptar-se millor en qualsevol de les àrees de la vida relacional, familiar, laboral, social… en la mesura que els recursos del pacient ho permetin i durant el temps que aquest necessiti.

De vegades no és necessària una psicoteràpia de molta duració per ajudar a algú que es troba en una situació de patiment conjuntural , sinó que es pot abordar en un temps limitat de sessions, una intervenció que ajudi a desencallar una situació i que eviti que aquesta arribi a ser més greu o es cronifiqui.. Ens trobem, per exemple, en situacions d’elaboració de dols que potser no s’han pogut resoldre i amb un temps breu es desencalla, o bé moments d’estrés a les separacions; o per conflictes a la feina que generen molta ansietat i

amb algunes entrevistes terapèutiques n’hi ha suficient per reorientar un problema puntual que la persona amb els seus propis recursos no ha pogut superar. Consultar l’apartat Tractaments per veure les diferents modalitats.

 

CONCERT AMB MÚTUES MÈDIQUES

El nostre centre, a més d’atendre a nivell privat, té concert amb una sèrie de mútues, (Dkv-Previasa, Mútua general de Catalunya, etc.)  Per als seus associats, consultin l’apartat de mútues per informar-se del procediment per a demanar hora i cobertures.