A continuació els oferim el llistat de mútues amb les que tenim un concert per als nostres seveis; amb una breu descripció del procediment inicial per a poder fer ús de la cobertura. També poden visitar els webs de cada mútua, clicant sobre el logotip de les companyies.

Els recordem que, en qualsevol cas, també atenem per via privada.

 • DKV – Servicios.
  .
..
 
.
.

.
.

DKV Seguros ofereix tractaments psicològics per a tots els seus associats. Per tal de ser atesos, és necessari realitzar una primera visita amb un psiquiatre de la mútua (pediatre en el cas de nens) i demanar que aquest autoritzi les sessions de psicoteràpia. A la primera sessió amb nosaltres, els mutualistes han de portar la targeta d’associat amb el número d’autorització que els ha donat la companyia després de la primera visita amb el psiquiatre.

DKV Seguros inclou aquests serveis en associació amb les mútues Allianz Seguros, Vivaz, Unión Médica de Fuencisla i Murimar Seguros. Els mutualistes d’aquestes mútues disposen de la mateixa cobertura que els mutualistes de DKV.

 • Néctar Seguros de Salud:
  .
  .

.

.

.

.

.

.

Néctar Seguros de Salud ofereix per als seus associats la cobertura del tractament psicològic. Néctar Seguros de Salud ofereix als seus associats una cobertura màxima de 15 visites per any natural, sense necessitat de realitzar passes prèvies. Poden demanar hora directament al nostre centre, al qual s’han de presentar amb la seva tarja de mutualista.

DKV Seguros

 • Mutua General de Catalunya

MGC ofereix als seus associats una cobertura màxima de 24 visites per any natural, sense necessitat de realitzar passes prèvies. Després d’aquestes 24 visites, el mutualista té un preu concertat per part de la companyia. Poden demanar hora directament al nostre centre, al qual s’han de presentar amb la seva tarjeta de mutualista.

 • ASISA

  ASISA ofereix 20 sessions de psicoteràpia anuals als seus associats. Abans de fer una primera visita al nostre centre, s’ha de demanar una autorització a un psiquiatre del quadre mèdic d’ASISA, i un cop es tingui l’autorització ja poden ser atesos per Psicologia Clínica Centre.

  La documentació necessària en la primera visita és l’autorització de la mútua, i la targeta de mutualista.

  .

 • COSALUD

COSALUD agrupa les següents mutues: Catalana Occident, Seguros Bilbao, Plus Ultra Seguros, NorteHispana i Orbita.

Catalana Occident cobreix 15 sessions a l’any de Psicologia, el procediment per ser atesos des d’aquí és una autorització prèvia que s’ha de demanar directament a la companyia.


 • CIGNA

CIGNA ofereix tractaments psicològics per als seus associats. Per tal de ser atesos per un psicòleg, és necessari realitzar una primera visita amb un psiquiatre de la mútua, per a que autoritzi les sessions de psicoteràpia. Amb aquesta autorització, s’ha de posar en contacte amb la mútua per obtenir el número d’autorització del servei al mutualista i al terapeuta que trii. A la primera sessió amb nosaltres han de portar la targeta d’associat i el número d’autorització.

 • Grandes Colectivos – Global Card

Inclou els col.lectius Fraternitat, Carrefour Life, Asepeyo Prevenció, i les diferents modalitats de tarjeta Global Card (Club, Global, Prevenció i Or)

Global Card – Grans Col.lectius ofereix tractaments psicològics per als seus associats amb un preu concertat. La primera visita és gratuïta.