A continuació els oferim el llistat de mútues amb les que tenim un concert per als nostres serveis; amb una breu descripció del procediment inicial per a poder fer ús de la cobertura. 

Els recordem que, en qualsevol cas, també atenem per via privada.

  • DKV – Servicios.
    .
..
 
.
.

.
.

DKV Seguros ofereix tractaments psicològics per a tots els seus associats. Per tal de ser atesos, és necessari realitzar una primera visita amb un psiquiatre de la mútua (pediatre en el cas de nens) i demanar que aquest autoritzi les sessions de psicoteràpia. A la primera sessió amb nosaltres, els mutualistes han de portar la targeta d’associat amb el número d’autorització que els ha donat la companyia després de la primera visita amb el psiquiatre.

DKV Seguros inclou aquests serveis en associació amb les mútues Allianz Seguros, Vivaz, Unión Médica de Fuencisla i Murimar Seguros. Els mutualistes d’aquestes mútues disposen de la mateixa cobertura que els mutualistes de DKV.

 

  • MGC Mútua

MGC Mútua ofereix als seus associats una cobertura màxima de 24 visites per any natural, sense necessitat de realitzar passes prèvies. Després d’aquestes 24 visites, el mutualista té un preu concertat per part de la companyia. Poden demanar hora directament al nostre centre, al qual s’han de presentar amb la seva tarjeta de mutualista.

 

  • ASISA

ASISA ofereix 20 sessions de psicoteràpia anuals als seus associats. Abans de fer una primera visita al nostre centre, s’ha de demanar una autorització a un psiquiatre del quadre mèdic d’ASISA, i un cop es tingui l’autorització ja poden ser atesos per Psicologia Clínica Centre.

La documentació necessària en la primera visita és l’autorització de la mútua, i la targeta de mutualista.

 

  • Assistència Sanitària

Assistència Sanitària ofereix assistència psicològica als seus associats en funció de la cobertura específica que se’ls atorga, amb un màxim de 20 visites a l’any. Abans de fer una primera visita al nostre centre, s’ha de demanar una autorització a partir de la prescripció d’un metge (capçalera/psiquiatre) del quadre mèdic d’Assistència Sanitària. A la primera sessió amb nosaltres han de portar la targeta d’associat i l’autorització.